Låt de yngsta förnöja sig med sparkbilar!

Barn vill också rulla fram. Inte så konstigt med tanke på hur de ser oss vuxna njuta av våra fordon. Fast vi tänker inte alltid på precis vad de små borde rulla på. Det finns ju åkdon som kanske inte känns så säkra för ett barn som precis har lärt sig gå. Lösningen stavas sparkbilar!

Sparkbilar och gåbilar är samma sak

Kärt barn har som bekant många namn. När du ser på sparkbilar som kan passa ditt lilla barn kanske du inser att det i grund och botten rör sig om en gåbil. Dessa är utformade för att vara ett stöd för barnet som lär sig gå och som också vill rulla fram.

Gåbilen ligger nära golvet vilket gör den säker att köra på även för det lilla barnet. Namnet sparkbil förklarar hur det hela fungerar. Det finns inga pedaler. Fordonet kommer istället att fösas fram med hjälp av benen. På ett plant golv kommer det inte att gå särskilt fort. Men för det lilla barnet känns det ju som att köra mammas bil.

Säkra leksaker för de små

Även om en sparkbil inte är samma sak som en gåstol är det förstås viktigt att tänka på säkerheten. Det här ska vara en stabil leksak som inte välter i första taget. Dessutom är det viktigt att du som förälder är med då barnet åker på bilen.

Se också till att leken sker på en plats där det inte finns så mycket att riva ner med sparkbilen. En helt vanlig lampa kan bli farlig om den välter ner över ett barn eller djur som kommer alldeles efter den lilla fartmarodören på sparkbilen!

Se till att det är en säker gåbil så att ungen inte flyger iväg!

Bra för barnets balans

Precis som att du kan välja en balanscykel som barncykel till det lilla barnet kan en sparkbil ge samma effekt. Rörelsen och sittpositionen över gåbilen påminner en hel del om den som barnet har på en gåcykel. Det här är en bra start för kommande aktiviteter.

Det är känt att balanscyklar är bra för barnets motoriska utveckling och fysik och det här är den typ av leksaker som förekommer till exempel på förskolor. På samma sätt kan sparkbilen bidra till mer rörelse som är mycket bra för barn i 2–4 års åldern.

Mycket vill ha mer tänker du…

En del drar sig för att börja med sparkbilar och balanscyklar i ung ålder. Inte för att de tänker att det här skulle vara dåligt. Men det är förstås så att barn som i tidig ålder lär sig att manövrera fordon kan ha ett fortsatt intresse för den här typen av lek.

Det blir snart tal om ATV för barn och då kanske det inte alls känns lika tryggt som det gjorde med gåbilen. Det här är något som kan vara svårt att hindra. Även om ni inte öppnar barnets ögon för fordon i ung ålder kan det snart bli intresserat då vänner har allt från elsparkcykel till ATV.

Bättre än stillasittande vid skärmar

Om vi ser på vad barn sysslar med i ung ålder kan vi ändå konstatera att det numera är mycket vanligt med stillasittande. Ponera att det kan bli stillasittande vid en skärm under flera timmars tid istället för att ungen rullar omkring med sin gåbil på golvet.

Det här är ju trots allt något som lägger grunden för hälsosam fysik och ett intresse för aktiviteter som inte är stillasittande. Tänk på det när du börjar oroa dig för att det kanske blir en vana som sedan utvecklar sig till fordon som du är lite rädd för.

Sparkbilen är en säker åk-leksak för små barn så länge som du använder den på rätt sätt. Dessutom är det svårt att inte ryckas med i glädjen då ungen med ett stort leende skjuter sig fram över golv och gräs!