Luftfjädring – fördelar och nackdelar med luftfjädring

Ett luftfjädringssystem är ett alternativ till traditionell stålfjädring som finns i de flesta fordon. Istället för metallfjädrar använder detta system med luftfyllda påsar (luftfjädrar) och en inbyggd luftkompressor. Det är därför det kallas för luftfjädring!

Systemet är utformat för att anpassa sig till olika vägförhållanden och förbättra fordonets totala prestanda. Även om det erbjuder flera fördelar så finns det också nackdelar med luftfjädring som kan vara bra att känna till. Låt oss utforska fördelarna och nackdelarna med luftfjädringssystem!

Om du är ute efter luftfjädring Volvo v70 eller luftfjädring Volvo 740 så kan du kika in på DDesign här. De har detta såväl som luftfjädring kit för andra bilmärken som till exempel luftfjädring BMW f11.

Vad är luftfjädring?

Luftfjädring är en typ av fordonsfjädringssystem som drivs av en elektrisk eller motordriven luftpump eller kompressor. Denna kompressor pumpar luft in i flexibla bälgar eller krockkuddar. Dessa är vanligtvis gjorda av ett textilförstärkt gummi. Dessa väskor ersätter de traditionella stålfjädrarna som finns i de flesta fordon.

Den primära funktionen för alla fordonsupphängningssystem är att maximera friktionen mellan däcken och vägbanan samt att ge styrstabilitet med bra hantering och att säkerställa passagerarnas komfort.

Det är också detta som du kan få med god luftfjädring. Det finns ett stort intresse för luftfjädringssystem inom samtliga industrier som förlitar sig på användning av fordon för transporter. Idag finns det en rad olika system för att få bättre fjädringsfunktion och luftfjädringen är en viktig möjlighet.

I ett luftfjädringssystem blåser lufttrycket upp bälgen och mängden lufttryck kan justeras för att kontrollera fordonets köregenskaper. Ett högt tryck leder till en styvare fjädring som är användbar för att minska karossrullningen och göra fordonet lättare att kontrollera under höghastighetsmanövrar. Ett lägre tryck ger en mjukare och bekvämare körning.

En av de främsta fördelarna med luftfjädringssystem är deras förmåga att variera fjädringsstyvheten och fordonets kör-höjd vilket kan ge en jämn, bekväm körning under en mängd olika kör- och lastförhållanden.

chassi
Luftfjädring kan ge ditt chassi extra skydd!

Luftfjädringen är vanligt förekommande i bussar och stora lastbilar men kan även finnas i personbilar och då speciellt lyxbilar. Det går förstås att installera luftfjädringen i mindre fordon som mopedbil men frågan är om det är detta värt med tanke på att kostnaden kan närma sig kostnaden för själva mopedbilen.

Luftfjädringssystem är dock mer komplexa än traditionella fjädersystem och kan därför vara dyrare att installera, underhålla och reparera.

Fördelar med luftfjädring:

Justerbar styvhet och kör-höjd: En av de främsta fördelarna med ett luftfjädringssystem är justerbarhet. Förare kan finjustera fordonets åkhöjd och fjädringsstyvhet enligt deras preferenser och vägförhållandena vilket möjliggör en mer anpassad körupplevelse.

Förbättrad körkvalitet: Luftfjädring ger en mjukare körning jämfört med traditionella fjädersystem. Krockkuddarna absorberar vägstötar bättre vilket minskar mängden vibrationer som överförs till fordonets chassi. Du kommer längre och längre bort från känslan av att sitta på en ATV när du kör!

Förbättrad bogseringsförmåga: För fordon som drar tunga laster är ett luftfjädringssystem fördelaktigt. Systemet kan automatiskt nivellera fordonet, förbättra stabiliteten och förhindra att bakdelen hänger under tung belastning.

bogsering
Bättre bogsering med luftfjädring

Minskat däckslitage: Genom att hålla fordonet plant kan luftfjädringssystem fördela vikten jämnt över alla fyra däcken vilket leder till mer enhetligt däckslitage.

Mindre slitage på bilen: Med minskade vibrationer så skyddas hela fordonet. Vibrationer är ofta anledning till att delar i fordon måste bytas ut snabbare. Detta är ju också något som på längre sikt kan bidra till ökad säkerhet då bilens alla delar förblir intakta och väl fungerande.

Nackdelar med ett luftfjädring:

Höga underhålls- och reparationskostnader: Luftfjädringssystem är mer komplexa än traditionella fjädersystem och kan därför bli dyrare att reparera. Luftkompressorn, luftledningarna och krockkuddarna kan alla potentiellt gå sönder och behöva bytas ut.

Hållbarhetsproblem: Även om de i allmänhet är robusta så kanske luftfjädringssystem inte är lika hållbara som traditionella stålfjädrar. Exponering för svåra förhållanden som vägsalt eller hårt skräp kan skada krockkuddarna.

Komplex installation och service: Att montera ett luftfjädringssystem är inte lika enkelt som ett konventionellt fjädersystem. Det kräver professionell installation och specialiserad kunskap för reparationer och underhåll.

Farthinder känns mindre: Detta kanske ses som en fördel med luftfjädring för vissa men om vi tänker oss att farthinder ändå är bra för säkerheten i trafiken så är det ju en nackdel att du kan köra snabbt över dessa utan att känna av det.

Hur fungerar ett luftfjädringssystem?

Luftfjädringssystem fungerar på en relativt enkel princip, även om systemen i sig kan vara komplexa.

Här är de grundläggande stegen för hur ett luftfjädringssystem fungerar:

Lufttillförsel: En motordriven eller elektrisk luftpump (kompressor) tillför luften som kommer att användas i systemet. Denna pump är vanligtvis ansluten till fordonets motor eller elsystem och fungerar när motorn är igång.

Luftlagring och tryckkontroll: Luften från kompressorn lagras i en reservoartank. Systemet använder trycksensorer och en enhet som kallas en höjdsensor för att bestämma mängden luft som ska skickas till krockkuddarna (även känd som luftfjädrar eller luftbälgar). Dessa är flexibla gummibehållare som håller luften som används för att ge upphängning till fordonet.

Luftfördelning: Beroende på informationen från sensorerna släpper en luftkontrollventil ut luften från behållaren till krockkuddarna eller släpper ut luft från krockkuddarna för att justera körhöjden och fjädringens styvhet. I vissa system kan föraren styra denna process manuellt och justera åkhöjden och styvheten enligt deras önskemål.

Fjädring och dämpning: När krockkuddarna blåses upp eller töms fungerar de som fjädrar och ger fordonet fjädring. Luften inuti väskorna absorberar vägstötar och vibrationer, vilket leder till en mjukare körning. Nivån på lufttrycket i väskorna kan justeras för olika väglag och körstilar.

Luft frigörs: När fordonet är avstängt, eller när sensorerna indikerar att mindre lufttryck behövs, så släpper luftregleringsventilen ut luft från påsarna, sänker fordonet och minskar fjädringens styvhet.

Upprepning: När fordonet startas igen, eller när mer lufttryck behövs, börjar processen om. Kompressorn fyller på behållaren och reglerventilen justerar lufttrycket i påsarna efter behov.

Denna cykliska process är det som gör att luftfjädring kan ge en mjuk och bekväm körning och anpassa sig till olika körförhållanden och belastningar. Även om dessa system kan vara komplexa och kräver mer underhåll än traditionella fjädersystem av stål så tycker många förare att den förbättrade körkvaliteten och anpassningsförmågan är värt den extra kostnaden och ansträngningen.

Här kan du se montering av luftfjädring på Volvo:

Ska du satsa på luftfjädring för ditt fordon?

Beslutet att välja ett luftfjädringssystem beror på dina specifika behov. Om körkvalitet och anpassningsförmåga är dina främsta bekymmer så kan fördelarna med ett luftfjädringssystem uppväga kostnaderna.

Å andra sidan, om livslängd och lägre underhållskostnader är prioriterade så kan en traditionell fjäderupphängning vara ett bättre val. Oavsett val hjälper förståelsen av för- och nackdelarna dig att fatta ett välgrundat beslut om det bästa fjädringssystemet för ditt fordon.

För att förtydliga:

Egenskap Luftfjädring Regelbunden fjädring (stålfjäder)
Komfort vid åkning Vanligtvis överlägsen på grund av luftkuddarnas förmåga att absorbera vägchocker och vibrationer. Bekväm, men kanske inte hanterar vägchocker lika smidigt, särskilt över ojämn terräng.
Justerbarhet Hög – föraren kan ändra åkhöjd och fjädringens styvhet. Låg – höjden och styvheten är fixerade baserat på fjädrarnas fysiska egenskaper.
Lasthantering Kan justera till fordonslastens förändringar, bibehåller en jämn hållning även under tunga laster. Kan sjunka under tunga laster, påverkar hanteringen och orsakar ojämn däckslitage.
Kostnad (inköp, underhåll och reparation) Högre på grund av systemets komplexitet. Lägre och mindre komplicerat att underhålla och reparera.
Hållbarhet Bra, men komponenter som luftkuddar och kompressorer kan gå sönder och är mottagliga för skador från yttre element. Typiskt mycket hållbar, mindre benägen att misslyckas.
Enkelhet vid installation Komplex, kräver generellt professionell installation. Enklare och mindre tidskrävande att installera.

Kom ihåg att valet mellan de två systemen beror på dina specifika behov och preferenser.