Vad heter cykelstyre på engelska?

Cykelstyre på engelska är handlebars. Det går också att säga bicycle handlebars för att vara mer exakt.